Integration & Inkludering

Integrationen är en resa mellan individer där man möts med olika bakgrunder och tankar och kan i dialog med varandra följas åt och utveckla och förstärka gemenskapen med det samhälle där båda kommer att finnas i och även vara delaktig i livets alla skeenden.

Det samtalet kommer aldrig ta slut för det kommer alltid att vara en skeende som fortgår precis som livet självt.