Integration & Inkludering

Integrationen är en resa mellan individer där man möts med olika bakgrunder och tankar och kan i dialog med varandra följas åt och utveckla och förstärka gemenskapen med det samhälle där båda kommer att finnas i och även vara delaktig i livets alla skeenden.

Det samtalet kommer aldrig ta slut för det kommer alltid att vara en skeende som fortgår precis som livet självt.

Vårt nya projekt inom integration heter  “Inkludering och jämställdhet”

Projektet riktar sig till personer med utländsk bakgrund speciellt kvinnor. Via coachning och vetenskapliga metoder som bland annat NLP (Neuro-Lingvistisk Programmering) kommer vi att hjälpa individen att hitta sina mål för antingen att studera eller arbeta och bli inkluderade i samhället så tidigt som möjligt.

Projektet är finansierad från Jordbruksverket och Sydostleader.