Om företaget

NEYA Consulting är ett professionellt företag med en djup kompetens inom samtliga områden. Det är mycket stimulerande att få ta del av de mycket goda resultaten som företaget presterar. Hög kvalité och leveransprecision kombinerat med en arbetsglädje och en hög ambition att alltid nå bästa resultat för individer och uppdragstagare. Anlitar du företaget kan du alltid vara trygg att, till rätt kostnad, få ett mycket gott resultat.

Om mig

VÅGA SATSA VINN

Jag är född och uppvuxen i Iran. 1987 flyttade jag till Sverige som ensam tjej.
Under ett flera år har jag arbetat som professionell coachning och rådgivning till människor som behöver stöd och vägledning på olika sätt. Har även varit verksam i olika uppdrag bland annat ”ITA” Introduktion till arbete, TSL, Outplacement, Karriärväxling och ”STOM” Stöd och Matchning.

Samtidigt har jag arbetat som tolk på Persiska och Dari sedan 1991, är utbildad tolk och registrerad i Kammarkollegiet. Mina uppdrag är hos myndigheter, samhällsinstitutioner och företag.
Har en teknisk bakgrund med examen från BTH, även studerat teamledar- utbildning, Internationellsäljare och KAM.
Har arbetat mycket med personlig profilering i syfte att stärka individers självkänsla. Genom att lyfta fram deras bästa sidor i ansökningshandlingar och hur man arbetar med sin personliga marknadsföring samt anskaffning av arbetsprövningar som i många fall resulterat till arbete och inte minst har utökat personens nätverk.
Vill fortsättningsvis utveckla min potential och lära mig mer om nya framtida processer och nya insikter. Har under flera år varit verksam i olika uppdrag där jag har bl.a. införskaffat lärdomar från flera olika myndigheter som är till stor hjälp vid förståelsen att bistå människor.
Jag är van att arbeta med människor i svåra situationer både i grupp och enskild.
Med egna erfarenheter har jag införskaffat värdefulla insikter och förståelse för hur samhället, myndigheter och individer fungerar. Därför kan jag hjälpa andra som är i behov av coachning och främst individer som är nya i samhället.

Mina främsta egenskaper är:
Driven, professionell och med ett tydligt mål i sikte för den enskilde individen att komma framåt i sin personliga utveckling.

Utbildningar

Visa CV

Undrar du något mer?

Skicka ett meddelande

Kontakt