Vägen till nytt

Livet består av olika faser. Ibland kommer du underfund med att du befinner dig på fel plats. Av olika skäl vill du förändra detta – finna en ny väg! Vi arbetar med kartläggning genom coachning och med olika typer av tester för att definiera vad du vill och kan. När vi gemensam kommit fram till detta, stöttar vi dig att uppnå de nya målen.