Omställning / Karriärväxling

En omorganisation eller omstrukturering medför förändringar. Dessa förändringar påverkar de som berörs på olika sätt och de kan behöva stöd för att på bästa sätt återfinna sin balans i livet. Med hjälp av olika verktyg och stöd till individen kan vi medverka till ett fortsatt meningsfullt liv och arbete. Alla människor besitter fantastiska förmågor och vi lockar fram dessa.