Individuell coachning

Coachningen sker genom att lyssna, ställa frågor och motivera individen mot önskad mål. Individen lär sig att se nya vägar, banor och agera i att ändra nuläget till önskeläget. Viktigaste verktygen är tillit och respekt för att kommunicera med varandra.