CV & Personligtbrev

Hjälper till med utformining av personligtbrev. Anpassad till situationen i frågan. CV Curriculum Vitae, levnadslopp, sammanställning av dina kunskaper, erfarenheter och färdigheter. Vi hjälper dig med att formulera ditt CV med personligt prägel.

Read More

Integration & Inkludering

Integrationen är en resa mellan individer där man möts med olika bakgrunder och tankar och kan i dialog med varandra följas åt och utveckla och förstärka gemenskapen med det samhälle där båda kommer att finnas i och även vara delaktig i livets alla skeenden. Det samtalet kommer aldrig ta...

Read More

Tolkning & Översättning

Sedan 1991 har jag tolkat på Persiska och Dari och är registrerad på Kammarkollegiet med tolknummer: 12547 Erbjuder tolkning mellan språken nedan: Persiska – Svenska Dari – Svenska SKB (Sebiska, Koratiska, Bosniska) – Svenska Tyska – Svenska

Read More

Vägen till nytt

Livet består av olika faser. Ibland kommer du underfund med att du befinner dig på fel plats. Av olika skäl vill du förändra detta – finna en ny väg! Vi arbetar med kartläggning genom coachning och med olika typer av tester för att definiera vad du vill och kan....

Read More

Omställning / Karriärväxling

En omorganisation eller omstrukturering medför förändringar. Dessa förändringar påverkar de som berörs på olika sätt och de kan behöva stöd för att på bästa sätt återfinna sin balans i livet. Med hjälp av olika verktyg och stöd till individen kan vi medverka till ett fortsatt meningsfullt liv och arbete....

Read More

Personlig utveckling

Personligt utveckling handlar om att skapa balans i livet mellan vad som är viktigt och meningsfullt för dig privat och i arbetslivet. Genom att ta ansvar och agera i linje med det liv som du eftersträvar bidrar du till att förverkliga dina drömmar och ambitioner samt mår mycket bättre....

Read More

Individuell coachning

Coachningen sker genom att lyssna, ställa frågor och motivera individen mot önskad mål. Individen lär sig att se nya vägar, banor och agera i att ändra nuläget till önskeläget. Viktigaste verktygen är tillit och respekt för att kommunicera med varandra.

Read More